Формування екологічної свідомості починається з молодшого шкільного віку, коли мотивація пізнання навколишнього світу є для дитини найбільш сильною і природною.

Мета гуртка : формування особистості молодшого школяра з відповідним комплексом цінностей, серед яких першочергового значення набуває усвідомлення дитиною своєї приналежності до природи, навколишнього середовища.

Основними завданнями гуртка є – пробудити інтерес дітей до дослідницько-пошукової роботи, вчити їх вдумливо ставитись до предметів природи, формувати у вихованців звичку здійснювати посильну природоохоронну діяльність, яка передбачає збереження та охорону навколишнього середовища, допомогти усвідомити, що людина є частиною природи,  її дитям, а не господарем.